BVS18 corina Elzenaar

In het buitenland is kindermassage een veel gebruikelijker middel om in te zetten bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD of slaapproblemen dan in Nederland. Met Happy Kids Massage wil Corina Elzenaar hier verandering in brengen. Ze heeft massagekaarten en een online training ontwikkeld die ouders en leerkrachten hierbij kunnen helpen. Van haar coach hoopt ze tips te krijgen op het gebied van marketing en PR.